Hình ảnh vụ mùa hè Thu

Hình ảnh vụ mùa hè Thu
Những thảm dài trải rộng vàng rực trên ánh đồng, tiếng chim lại ríu rít báo hiệu một vụ mùa đã đến, từng bông lúa vàng rực rỡ dưới ánh nắng trải dài.
 
Vụ mùa hè thu năm 2011, ảnh Duy Bình chụp ngày 02/09/2011. 
 

Nguồn tin: Hanhthuan.com